Program pembangunan Insaniah (PPI) pelajar bertujuan untuk memberikan peluang kepada para pelajar untuk mempamerkan gaya kepemimpinan  dan  seterusnya  untuk  memupuk  dan  membimbing para pelajar untuk menguasai aspek ‘soft skills’ dan ‘competative skills’. 

Yayasan ini menjalankan program ini dengan bantuan dari Unit Khas Pembangunan Sosioekonomi Masyarakat India (SEDIC), Jabatan Perdana Menteri Malaysia serta AIMST Universiti, JAYA Catering dan Hindu Sevai Sangam.

Pelbagai  program  boleh  dilaksanakan  dalam  usaha  meningkatkan  kompetensi  para  pelajar dalam kedua-dua aspek ini antaranya melalui pelaksanaan bengkel, kursus, latihan dan  seminar.  Program-program  seperti  ini  boleh  dilaksanakan  secara  berkala,  berterusan  dan  secara ‘customise’.  Bagi  melaksanakan  program  bukan  lagi  perkara  yang  sukar,  namun  demikian  apa  yang  harus  diberikan  penekanan  ialah apakah  yang  akan  dapat  dimanfaatkan  oleh  para  pelajar  yang  mengikuti  program  yang  dijalankan.  Justeru  perancangan  yang  teliti amatlah  penting.  Antara  kriteria  yang  harus  diambil  kira  semasa  merancang  program  pembangunan  pelajar  ialah;  apakah  bentuk  tahap keintelektualan  yang  akan  dihasilkan  oleh  peserta,  apakah  bentuk  aktiviti  yang  dapat  mencetuskan  keintelektualan  di  kalangan  peserta dan apakah  pendekatan  yang  akan  diaplikasikan  dalam bengkel yang akan dijalankan. 

Di samping itu perkara yang amat penting dalam merangkan sesuatu program ialah objektif yang  ingin dicapai secara  keseluruhan dan objektif yang ingin dicapai dalam setiap aktiviti yang  dijalankan.Program akan dijalankan mengiukut 3 aspek penting iaitu :

1.    KOGNITIF

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif  memiliki enam jenjang atau aspek, yaitu: Pengetahuan/hafalan/ingatan (knowledge) :. Pemahaman (comprehension) : Penerapan (application) : Analisis (analysis) : Sintesis (syntesis) :Penilaian/penghargaan/evaluasi (evaluation)

2.    AFEKTIF

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku.

3.    PSIKOMOTORIK

Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan (skill) tau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif (memahami sesuatu) dan dan hasil belajar afektif (yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan-kecenderungan berperilaku). Ranah psikomotor adalah berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya.
Hasil belajar keterampilan (psikomotor) dapat diukur melalui : 
(i) pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktik berlangsung, 
(ii) sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan. 
(iii) beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya
 
Head Office : No. 525A, Jalan Kuala Ketil, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman, Malaysia.Tel : +06012 226 3620 : All Rights Reserved.
Website counter
No of hits :


Program Pembangunan Insaniah                Kem Latihan Pelajar / Belia                Seminar Motivasi Pelajar                 Kelas Yoga Kaum Wanita
Bantuan Keluarga Miskin                        Kem Kesedaran Agama                        Program Motivasi Lain                        Bantuan Bencana Alam

PROGRAM PEMBANGUNAN INSANIAH
Objek Program        Hasil Dijangka        Maklumat Penceramah        Syarat Kelayakan        Kumpulan Sasaran        Tempoh Program        PA Insurance         Taburan Pelajar


HOME        Visi / Misi        Profil Yayasan        Matlamat Yayasan       Program        Carta Organisasi        Location        Hubungi Kami