Objektif ataupun matlamat pelaksanaan projek ini adalah semata mata untuk merialisasikan matlamat kerajaan dimana melahirkan genarasi berpendidikan tinggi dan bermutu selaras dengan arus perkembangan negara khasnya dikalangan golongan masyarakat India. Berlandaskan dengan pelaksanaan program ini, pelbagai inisiatif dan plan terperinci telah diatur terutamanya bagi mencungkil bakat dan idea idea yang terpendalam dalam jiwa pelajar yeng kurang menyerlah dalam bidang pendidikan mahupun dalam membentuk masyarakat yang berproduktif. Antara matlamat program yang paling mencuri tumpuan pihak kami adalah seperti tercatat dibawah;
   
    a)     Melaksanakan program bimbingan pembelajaran untuk meningkatkan tahap pencapaian pendidikan bagi pelajar yang berprestasi rendah dan berisiko tinggi serta yang tidak berkemampuan.

    b)     Memberi bimbingan dalam matapelajaran teras dan seterusnya mempertingkatkan kecemerlangan akademik hingga ke suatu peringkat yang mampu menyerlah.

    c)     Memberi bimbingan khas kepada pelajar yang takut tercicir dan tidak berani menempuhi peperiksaan yang bakal dihadapi.
   
    d)     Memberi bimbingan khas bagi pelajar pelajar berisiko tinggi yang tidak berdisiplin dan dianggap "nakal"
           
            i)  Menjalankan aktiviti-aktiviti berfaedah yang  menarik serta secara lebih berpraktikal 'soft skills', pengendalian barangan elektrik, pengendalian barang media dan muzik,bersukan, penanaman 'go green') dan sbg.
           
            ii) Memberi bimbingan dan motivasi bagi meningkatkan etika moral, serta daya saing berdaya maju serta untuk menghasilkan pelajar yang berproduktif di kalangan pelajar sekolah dan masyarakat amnya

 
OBJEKTIF PPI
PROGRAM PEMBANGUNAN INSANIAH PPI : PROGRAM BELIA BERISIKO TINGGI : SEDIC JABATAN PERDANA MENTERI
Head Office : No. 525A, Jalan Kuala Ketil, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman, Malaysia.Tel : +06012 226 3620 : All Rights Reserved.
Website counter
No of hits :


Program Pembangunan Insaniah                Kem Latihan Pelajar / Belia                Seminar Motivasi Pelajar                 Kelas Yoga Kaum Wanita
Bantuan Keluarga Miskin                        Kem Kesedaran Agama                        Program Motivasi Lain                        Bantuan Bencana Alam

PROGRAM PEMBANGUNAN INSANIAH
Objektif Program        Hasil Dijangka        Maklumat Penceramah        Syarat Kelayakan        Kumpulan Sasaran        Tempoh Program        PA Insurance         Taburan Pelajar


HOME        Visi / Misi        Profil Yayasan        Matlamat Yayasan       Program        Carta Organisasi        Location        Hubungi Kami