a)  Mempunyai matlamat yang jelas ,khusus dan tumpuan kepada hasil dimana pelajar pelajar yang tidak yakin terhadap diri sendiri mendapat kelulusan yang lebih memuaskan daripada tercicir dari peringkat sekolah.

b) Mendapat markah atau kelulusan yeng diperlukan (sekurang kurangnya lulus) dalam matapelajaran     teras dan seterusnya dapat melanjutkan pendidikan dalam bidang vokasioanal.

c) Melahirkan dan mengenalpasti pelajar pelajar yang berminat dan seterusnya menyediakan mereka     ke arah tujuan masa depan mereka supaya menceburi dalam bidang 'soft skill' yeng diperlukan     sebagai tenaga pekerja ataupun sebagai tenaga perkidmat yang berkelulusan dan berprofesional     sederhana.

d) Dapat memberi suasana dan pengalaman yang berbeza dan yakin supaya "think out of box"     sekiranya terdapat halangan dalam kehidupan terutamanya dalam bidang pendidikan. serta dapat     mencari jalan yang sewajarnya untuk terus hidup sebagai seorang manusia yang berproductif.

e) Memfokuskan sifat sifat berikut:
  •     kepimpinan yang bersih dan tulus
  •     prihatin terhadap masyarakat sekelilingnya
  •     berani bersuara dan berbangkit mengikut isu isu semasa dan relevent.
  •     beretika dan bermaruah tinggi
  •     memperkenalkan kepakaran dan bakat ketrampilan penemuan dalam bidang yang diminati
  •     menghargai diri sendiri dan seterusnya menghindari gejala sosial dan sikap lepak. 
HASIL DIJANGKA PPI
PROGRAM PEMBANGUNAN INSANIAH PPI : PROGRAM BELIA BERISIKO TINGGI : SEDIC JABATAN PERDANA MENTERI
Head Office : No. 525A, Jalan Kuala Ketil, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman, Malaysia.Tel : +06012 226 3620 : All Rights Reserved.
Website counter
No of hits :


Program Pembangunan Insaniah                Kem Latihan Pelajar / Belia                Seminar Motivasi Pelajar                 Kelas Yoga Kaum Wanita
Bantuan Keluarga Miskin                        Kem Kesedaran Agama                        Program Motivasi Lain                        Bantuan Bencana Alam

PROGRAM PEMBANGUNAN INSANIAH
Objektif Program        Hasil Dijangka        Maklumat Penceramah        Syarat Kelayakan        Kumpulan Sasaran        Tempoh Program        PA Insurance         Taburan Pelajar


HOME        Visi / Misi        Profil Yayasan        Matlamat Yayasan       Program        Carta Organisasi        Location        Hubungi Kami